Çəkic, oraq və beşguşəli ulduz - Sovet simvolları necə yarandı?

Çəkic və oraq tarixdə ən çox tanınmış simvollardandır.

Bolşeviklər onları Rusiya İnqilabı zamanı qəbul edib. Bəs onlar haradan gəlir?

Bunlar Bolşevik inqilabını mümkün edən sosial qrupları təmsil edirdi. Sənaye fəhlələri, kəndlilər və əsgərləri..

Lakin Lenin döyüş çağırışı mənasını verən qılıncı xoşlamadı və onun yerinə qırmızı ulduz qoyuldu.