Ciamar a tha cnàimhneach duine ag obrachadh?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a tha cnàimhneach duine ag obrachadh.

Mar a bhios cnàmhan agus an cnàimhneach a' leigeil dhuinn gluasad, seasamh dìreach agus a' dìon nam ball nar bodhaigean.