Grafan agus dàimhean triantanachd

1

Obraich a-mach co-aontar a' ghraf gu h-ìosal:

Graph of trigonometric function

2

Obraich a-mach co-aontar a' ghraf gu h-ìosal:

Graph of trigonometric function

3

Obraich a-mach co-aontar a' ghraf gu h-ìosal:

Graph of trigonometric function

4

Obraich a-mach co-aontar a' ghraf gu h-ìosal:

Graph of trigonometric function

5

Obraich a-mach co-aontar a' ghraf gu h-ìosal:

Graph of trigonometric function

6

Dè a' mheudachd a th' aig graf leis a' cho-aontar y = 2\sin 3x + 1

7

Dè a' pheiriad a th' aig a' ghraf leis a' cho-aontar y = 2\sin 3x + 1

8

Cia mheud fuasgladh a th' ann dhan cho-aontar \sin x =  - 0.9 far a bheil 0 \le x \textless 360

9

Cia mheud fuasgladh a th' ann dhan cho-aontar \sin x = 2 far a bheil 0 \le x \textless 360

10

Fuasgail an co-aontar \sin x = 0.5 far a bheil 0 \le x \textless 360

11

Fuasgail an co-aontar \cos x =  - 0.5 far a bheil 0 \le x \textless 360

12

Fuasgail an co-aontar 5\cos x - 2 = 0 far a bheil 0 \le x \textless 360