ဖုယွင် အုတ်တံတိုင်းကို နောက်ဘက်မှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး အလုပ်သမားတွေကို သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ဖုယွင် အုတ်တံတိုင်းကို နောက်ဘက်မှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး အလုပ်သမားတွေကို သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။