ဖုယွင် သပိတ်အလုပ်သမားတဦးက သူ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို။

ဖုယွင် သပိတ်အလုပ်သမားတဦးက သူ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို။