ကမ္ဘာ့မျက်မှောက်ရေးရာ။, ၉ သြဂုတ် ၂၀၂၂

သတင်းနှင့်ကမ္ဘာ့မျက်မှောက်ရေးရာ

BBC News မြန်မာ