နိုင်ငံရေးပါတီ စာရင်း

အောက်ဖော်ပြပါ စာရင်းထဲက ပါတီ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အကြောင်းကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

၁။ မြိုတိုင်းရင်းသား ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၂။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ

၃။ လားဟူ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၄။ ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ

၅။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ

၆။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)

၇။ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ

၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ

၉။ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ

၁၀။ “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ

၁၁။ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ

၁၂။ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ

၁၃။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ

၁၄။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၁၅။ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)

၁၆။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ

၁၇။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁၈။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

၁၉။ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂၀။ ဝံသာနု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂၁။ ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ပါတီ

၂၂။ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ

၂၃။ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ

၂၄။ ချင်း တိုးတက်ရေးပါတီ

၂၅။ အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၂၆။ “ဝ” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂၇။ ဖလုံ - စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂၈။ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂၉။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၃၀။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၃၁။ ကမန်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ

၃၂။ ခမီအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၃၃။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ

၃၄။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် (စဒက)

၃၅။ ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၃၆။ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ

၃၇။ ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီပါတီ

၃၈။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ပါတီ

၃၉။ ဗမာပြည်သူ့ပါတီ

၄၀။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

၄၁။ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၄၂။ မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ

၄၃။ ကရင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၄၄။ မြို တိုင်းရင်းသားပါတီ

၄၅။ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၄၆။ အရှို ချင်းအမျိုးသား ပါတီ

၄၇။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

၄၈။ ဓနု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ

၄၉။ မွန် အမျိုးသားပါတီ

၅၀။ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

၅၁။ ရှမ်းပြည် ကိုးကန့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၅၂။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ

၅၃။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ

၅၄။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါတီ

၅၅။ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီပါတီ(ကယားပြည်နယ်)

၅၆။ ကယားလူမျိုးစု ဒီမိုကရေစီပါတီ

၅၇။ အမျိုးသား တိုးတက်မြင့်မားရေး ပါတီ

၅၈။ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ

၅၉။ ကချင်အမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီ ကွန်ဂရက် ပါတီ

၆၀။ လီဆူ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)

၆၁။ ထားဝယ် တိုင်းရင်းသားများ ပါတီ

၆၂။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပါတီ

၆၃။ ကချင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၆၄။ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီ

၆၅။ ရခိုင် အမျိုးသား ပါတီ

၆၆။ ချင်း ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်

၆၇။ ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ

၆၈။ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ

၆၉။ ကရင်အမျိုးသား ပါတီ

၇၀။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီ

၇၁။ မြို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီ

၇၂။ ဓနု အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

၇၃။ ပြည်သူ့အကျိုးပြု ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ

၇၄။ လမ်းပြကြယ်ပါတီ

၇၅။ ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ

၇၆။ လူ့ဘောင်သစ် ပါတီ

၇၇။ အင်းတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

၇၈။ ၈၈ မျိုးဆက် ဒီမိုကရေစီ ပါတီ

၇၉။ စည်းလုံးညီညွတ်သော ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ

၈၀။ လော်ဝေါ် အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

၈၁။ ခေတ်သစ် ပြည်ထောင်စု ပါတီ

၈၂။ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ

၈၃။ မဟာမိတ် တောင်သူလယ်သမား ပါတီ

၈၄။ အာခါ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ

၈၅။ ဇို တိုင်းရင်းသား ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

၈၆။ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ

၈၇။ အမျိုးသမီး ပါတီ (မွန်)

၈၈။ ရခိုင် မျိုးချစ် ပါတီ

၈၉။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ပါတီ

၉၀။ ပြည်ထောင်စု တောင်သူလယ်သမား အင်အားစု ပါတီ

၉၁။ ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ