အလင်္ကာပုလဲပန်း
သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

အလင်္ကာပုလဲပန်း

ပဲဆိုတဲ့စကားရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်