ဆောင်းပါး

ထိပ်တန်း သတင်းများ

burma

အရွေးကောက်မခံတဲ့ လွှတ်တော်များနဲ့ အမတ်နေရာများ

၁၈၉၇ ကနေ ၁၉၆၂ ထိ မဲပုံးမထောင်ဘဲ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့သူများနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဘဲ ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်တွေ အကြောင်း

---

---