ဘီဘီစီ မြန်မာဌာနသို့ တိုင်ကြားစာ ပို့ရန်

ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်သို့ တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ရန်အတွက် အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပြီး ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်။

တိုင်ကြားစာ အများစုကို ၁၀ ရက် အတွင်း ပြန်ကြားဖို့ ရည်ရွယ် ထားပေမယ့် တိုင်ကြားတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ စိစစ်ရတဲ့ အချိန် ကာလပေါ် မူတည်ပြီး ပြန်ကြားဖို့ ကြာမြင့်ချိန် ကွာခြား နိုင်ပါတယ်။

တိုင်ကြားစာတွေ အပေါ် ဘီဘီစီက ကိုင်တွယ်ပုံ လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်ကို သိရှိဖို့ http://www.bbc.co.uk/complaints/handle-complaint ကို သွားရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။

တိုင်ကြားစာ မဟုတ်ဘဲ အကြံပြုတဲ့စာ၊ စုံစမ်း မေးမြန်းတဲ့ စာတွေကိုတော့ ဒီနေရာ ကို နှိပ်ပြီး ပေးပို့ပါ။

ဘီဘီစီရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ

သင်ပေးလာသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဘီဘီစီနှင့် ဘီဘီစီနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေသော ပရိသတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရသည့် ဌာနများက သင်နှင့် သင်ကဲ့သို့သောပရိသတ်များက ပေးပို့လာသော အကြံပြုချက်များနှင့် တိုင်ကြားချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အသုံးပြုပါသည်။ ဘီဘီစီနှင့် ဘီဘီစီနှင့်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေသောဌာနများက သင်၏အချက်အလက်များကို ဘီဘီစီ၏ အချက်အလက် ထိန်းသိမ်းရေး မူဝါဒများ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေး ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားမည် ဖြစ်သည်။ သင်၏ အချက်အလက်များကို ဘီဘီစီက ရယူသုံးစွဲရာတွင် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ပရိသတ်နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်အရသာ သုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဘီဘီစီက မည်ကဲ့သို့ သုံးစွဲသည်ကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဘီဘီစီ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခြုံခွင့်နှင့် ကွတ်ကီးများဆိုင်ရာမူဝါဒ စာမျက်နှာတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဘီဘီစီက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို သုံးစွဲပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ဘီဘီစီ၏ တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းချက်ကို မကြေနပ်ပါက သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်နာရုံးသို့ ဆက်လက်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။

Your contact details
Disclaimer