အရပ်သား ခရီးသည် ၂ ဦးကို လ ဆီခေါ်သွားမယ်

အရပ်သား ခရီးသည် ၂ ဦးကို လ ဆီခေါ်သွားမယ်

အမေရိကန်က အာကာသဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ စပေ့စ်အိတ်က်စ်က အရပ်သား ခရီးသည် ၂ ဦးကို လ ဆီကိုခေါ်သွားပေးမယ့် အကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။