လင်းလက်ကြယ်စင် - ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ခွင့်

လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရှိသင့်လဲဆိုတာ လင်းလက်ကြယ်စင် အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ထားပါတယ်။