ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ဂီတ ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်း ပြောပြချက်

ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ဂီတ ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်း ပြောပြချက်

ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ပြောပြစရာတွေတပုံကြီးရှိသေးတယ် အစီအစဉ်မှာ တေးရေးဆရာ မောင်မောင်ဇံ အကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။