လင်းလက်ကြယ်စင် - လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းက အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ

လင်းလက်ကြယ်စင် - လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းက အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ

မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းက အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်း လင်းလက်ကြယ်စင် အစီအစဥ်ကနေ တင်ဆက်ထားပါတယ်။