လင်းလက်ကြယ်စင် - ရပ်ရွာအရေး လူငယ်တွေ ပါဝင်

ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူငယ်တွေ ပါဝင်မှုအကြောင်း လင်းလက်ကြယ်စင် အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ထားပါတယ်။