လင်းလက်ကြယ်စင် - လူအချင်းချင်း ယုံကြည်မှု

လူအချင်းချင်းကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့က ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလဲဆိုတာ လင်းလက်ကြယ်စင် အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။