ဂီတစာဆို ကိုညွန့်ဝေရဲ့ တောင်တောသာယာ သံဆန်းအကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။

ဂီတစာဆို ကိုညွန့်ဝေရဲ့ တောင်တောသာယာ သံဆန်းအကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။

အဆိုတော်ကြီး ဒေါ်မာမာအေးက သီချင်းကြီးထဲက တောင်တောသာယာကို ခေတ်ပုံစံသီဆိုတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။