ကလေး အာဟာရ ချို့တဲ့တာ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ

ကလေး အာဟာရ ချို့တဲ့တာ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ

ကလေးသူငယ် အာဟာရ ချို့တဲ့မှု ပြဿနာကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နိုင်မလဲ။ ပီရူး နိုင်ငံမှာတော့ ၁၀ စုနှစ် တခုအတွင်းမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျှော့ချ ပစ်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရင်မောင်က ပြောပြမှာပါ။