ဂယက်နဲ့ အနက်အစီအစဉ်

မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေဟာ ကမ္ဘာအထိ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဂယက်ရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ ဥပဒေတရပ် ဖြစ်ပါသလား။

ဂယက်နဲ့ အနက်အစီအစဉ်မှာ ကိုသိမ်းမြတ်က သုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။