လိင်အမြတ်ထုတ်စော်ကားမှု ဆိုတာဘာလဲ

လိင်အမြတ်ထုတ်စော်ကားမှု ဆိုတာဘာလဲ

လေ့လာမှုတွေ အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကမ္ဘာ့ နေရာဒေသ မရွေးမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက် စော်ကား အမြတ်ထုတ်ခံရတာတွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လို အရာတွေက လိင်အမြတ်ထုတ်စော်ကားမှုမြောက်ပါသလဲ။ ရုပ်သံမှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။