အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်မယ့်သူ

အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ အငယ်ဆုံး အမတ်ဖြစ်လာမယ့် NLD လူငယ်တစ်ဦးကို မိုဘီဂျီနိုအစီအစဉ်ကနေ မေးမြန်းထားပါတယ်။