သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ၉

Tip Top trading ကုမ္ပဏီမှာ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ သူနဲ့ အလုပ်ဝင်ခါစ Anna တို့တွေ့ဆုံပြီး ပြဿနာအဖြေရှာတဲ့အကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။