ပြည်သူ့ကြားက ပြည်သူ့စကား

ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ဖွင့် လာသံကို ဖေါ်ပြပေး နေတဲ့ ပြည်သူ့ကြားက ပြည်သူ့စကား အစီ အစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မေ တင်ဆက်ပေး ထားပါတယ်။