ဝင်းဖေလွယ်အိတ်

ဝင်းဖေလွယ်အိတ်

ဆရာဦးဝင်းဖေရဲ့ ၁၉၉၄ခုနှစ် အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ် အတွေ့အကြုံအကြောင်း ဆက်လက် ပြောပြထားပါတယ်။