သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ ၂၁

Tip Top trading ကုမ္ပဏီမှာ ဌာနအတွင်း အစည်းအဝေးလုပ်ရင်ဘယ်လို ပြောဆိုဆွေးနွေး ကြသလဲဆိုတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။