သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ ၃၄

Tip Top Trading မှ Tom နဲ့Ana တို့ခရီးသွားဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူရာမှာ ဘယ်လို ပြောဆို ကြသလဲ ဆိုတာ လေ့လာရင်း အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြား ထားပါတယ်။