သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ၃၇

Tip Top Trading မှ Anna တယောက် ဝန်ထမ်းသစ်ကို ဘယ်လိုပြောဆို ဆက်ဆံသလဲဆိုတာ နားထောင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ သင်နိုင်ပါတယ်။