သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ၄၆

Tip Top Trading မှPlastic Aubergine ကုန်ပစ္စည်အကြောင်း နားထောင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။