သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ၅၂

Tip Top Trading မှာ နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေကို အလုပ်ကအနားပေးမလဲ။ ဒီအကြောင်း နားထောင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။