ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ အပိုင်း(၁)မေးခွန်း

မဲစာရွက်မှာ မဲကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပေးရမလဲ။

(က) လက်ဗွေနှိပ်မယ်။

(ခ) တံဆိပ်တုံးထုမယ်။

(ဂ) အမှန်ခြစ်မယ်။