ဂယက်နဲ့ အနက်

ဂယက်နဲ့ အနက်

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ အရှုံးကြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ပြန်လည် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုနေပြီလား။

ပါတီတွင်း ပါတီပက အမြင်တွေ သုံးသပ်ချက်တွေကို ဂယက်နဲ့ အနက်အစီအစဉ်မှာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။