သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

မြန်မာ့စီးပွားရေး ... စစ်အစိုးရအောက် မြန်မာ့လယ်ယာစီးပွား

စစ်အစိုးရခေတ် မြန်မာ့စီးပွားရေး အစီအစဉ် နောက်ဆုံးပိုင်း ... စစ်အစိုးရအောက် မြန်မာ့လယ်ယာစီးပွား ... ကိုရင်မောင် စီစဉ် တင်ဆက်သည်။