မိုဘီဂျီနို လူငယ်အစီအစဉ်

ဒီတပတ်တော့ ဖခင်များနေ့မှာ မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူငယ်အစီအစဉ်မှာ ကိုမိုးမြင့်က ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။