ဝင်းဖေ လွယ်အိတ်

ဝင်းဖေ လွယ်အိတ်
winpe

စွယ်စုံ အနုပညာရှင် ဦးဝင်းဖေ ရဲ့ အနုပညာ ခရီး တလျှောက် တွေ့ဆုံ ကြုံခဲ့ ရတဲ့ အနုပညာရှင် တွေ အကြောင်း ဝင်းဖေ လွယ်အိတ် အစီအစဉ် မှာ နားဆင် နိုင်ပါတယ်။