ပြောစရာတွေလည်းတပုံကြီးရှိသေးတယ်။

ပြောစရာတွေလည်းတပုံကြီးရှိသေးတယ်။

ဒေၚမာမာအေးက စန္ဒရားထိပ်တင်ဝင်းနဲ့သားဖြစ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းမျှဝေထားပါတယ်။