ပြောစရာတွေလည်းတပုံကြီးရှိသေးတယ်။

ဒီတပတ်တော့ ရွာစားစိန်စတင်းနဲ့ အာယားမသီချင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။