စက်ရုပ်လယ်သမားတွေ လာပြီ

စက်ရုပ်လယ်သမားတွေ လာပြီ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်ရုပ်တွေ တီထွင်လာတာနဲ့ အမျှ လူသား လယ်သမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း

လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။

ဆိုတော့ အနာဂတ်မှာ လယ်သမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက

ဘယ်လိုရှိပါမလဲ။ ရုပ်သံမှာ ရှုစားနိုင်ပါပြီ။