Terfysg: 250 heddwas o Gymru yn Llundain

  • Cyhoeddwyd
Cerbydau heddluFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hyd at 1,700 o blismyn nad oeddynt yn cael eu cyflogi gan Heddlu Metropolitan yn gweithio yn Llundain ym mis Awst

Cafodd o leia' 250 heddwas eu hanfon o Gymru i helpu taclo'r terfysgoedd yn Llundain ar ddechrau mis Awst eleni.

Roedd rhai ohonynt yn dal yno tan bythefnos yn ôl, dros fis wedi'r anhrefn ddod i ben.

Er i Heddlu Gogledd Cymru, Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gwent dalu cyflogai'r plismyn wnaeth weithio yn Llundain ni fydd rhaid iddynt dalu am dreuliau eraill gan gynnwys gweithio oriau ychwanegol.

Doedd dim un terfysg yng Nghymru yn ystod mis Awst ond fe anfonodd Heddlu Gogledd Cymru blismyn i Fanceinion yn ogystal â Llundain.

Roedd hyd at 1,700 o blismyn nad oeddynt yn cael eu cyflogi gan Heddlu Metropolitan yn gweithio Llundain yn ystod y terfysgoedd.

Daw'r wybodaeth i'r amlwg wrth i Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan cyflwyno adroddiad i Awdurdod Heddlu De Cymru mewn cyfarfod ym Mhen y Bont ar Ogwr ddydd Llun.

Terfysgoedd

Dywedodd Heddlu De Cymru fod 139 o blismyn yn gweithio yn Llundain pan ddigwyddodd y terfysgoedd gan gadarnhau eu bod nhw wedi talu cyflogai'r plismyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru y byddan nhw'n disgwyl i Heddlu Metropolitan i dalu treuliau eraill fel gweithio oriau ychwanegol a chostau llety.

Roedd 25 heddwas sy'n cael eu cyflogi gan Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio yn Llundain yn ystod mis Awst tan Medi 11 eleni.

Ni ddywedodd Heddlu Gogledd Cymru faint o blismyn oedd wedi eu hanfon i Lundain ond dywedodd llefarydd bod eu heddweision wedi gweithio 778 o ddyddiau rhyngddynt am 20 diwrnod yn Lloegr yn ystod mis Awst.

Cadarnhaodd Heddlu Gwent eu bod wedi anfon plismyn i Lundain ar adegau gwahanol yn ystod y terfysgoedd ond nid oeddent yn fodlon datgan y rhif.

Mae Heddlu Metropolitan wedi datgan mai'r gost o gyflogi plismyn yn ystod y terfysgoedd rhwng Awst 6 ac Awst 21 oedd £83.5m.

Y disgwyl yw i Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Awdurdod Heddlu De Cymru pan fydd yr awdurdod yn cyfarfod ddydd llun.

Yn ei adroddiad chwarterol, dywedodd Mr Vaughan: "Roedd ymateb a phroffesiynoldeb ein staff yn ystod y cyfnod heriol hwn yn ddi-fai.

"Llwyddodd swyddogion Uned Gymorth yr Heddlu oedd yn bresennol yn Llundain i greu delwedd bositif i drigolion Peckham."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol