Carwyn Jones yn dweud y byddai newid polisi Lloegr yn arbed arian

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Cafodd ffioedd dysgu eu cyflwyno gan y llywodraeth Lafur flaenorol

Dywed y Prif Weinidog, Carwyn Jones, y byddai cwtogi ffioedd prifysgolion i fyfyrwyr yn Lloegr yn arbed arian i Gymru.

Mar arweinydd y Blaid Lafur, Ed Miliband, wedi dweud y byddai ei blaid yn lleihau'r uchafswm ffioedd o £9,000 i £6,000 pe bai mewn grym.

Bydd myfyrwyr o Gymru yn talu rhyw £3,400 y flwyddyn o 2012, gyda Llywodraeth Cymru yn talu'r gweddill.

Pe bai Llafur yn ennill yr etholiad nesaf felly, dywed Mr Jones y byddai Cymru'n arbed llawer o arian.

Gwahaniaeth

Dywedodd: "Wrth gwrs fe fyddai hynny'n golygu na fyddai'n rhaid i ni ddarparu cymaint o arian i fyfyrwyr o Gymru sy'n mynd i astudio ym mhrifysgolion Lloegr."

Wrth siarad â'r BBC o gynhadledd y Blaid Lafur yn Lerpwl, ychwanegodd Mr Jones:

"Os yw myfyrwyr o Gymru am fynd i Loegr, yna byddwn yn talu'r gwahaniaeth rhwng y tair mil a hanner a'r naw mil.

"Ond os fyddai ffioedd Lloegr yn cael eu capio ar chwe mil yn amlwg fe fyddai hynny'n golygu haneru'r gwahaniaeth mwy neu lai.

"Mae hynny'n gryn dipyn o arian ac yn gymorth i gyllideb Cymru pe bai'r polisi yma'n cael ei gyflwyno yn Lloegr."

Tro pedol

Yn seiliedig ar amcangyfrifon Llywodraeth Cymru, gallai'r gost o gynnig cymhorthdal fod cymaint â £2.3 biliwn dros y naw mlynedd nesaf.

Pleidleisiodd Mr Miliband yn erbyn cynyddu ffioedd myfyrwyr yn San Steffan, gan arwain at gyhuddiad gan y Gweinidog Prifysgolion, David Willetts, ei fod wedi gwneud tro pedol.

Dywedodd Mr Willetts: "Fe wnaeth Mr Miliband addo treth ar raddedigion, ond nawr y mae'n derbyn y bydd rhaid codi ffioedd prifysgolion mewn cyfnod ariannol anodd."

Gwadu hynny wnaeth Mr Miliband.

Mae wyth o'r deg prifysgol yng Nghymru wedi dweud y byddan nhw'n codi'r uchafswm o £9,000 y flwyddyn o fis Medi 2012.

Straeon perthnasol