Ymosodiad cŵn: Arestio dau

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio dau ddyn ar ôl i ddau gi ymosod ar, a lladd ci arall yng Nghasnewydd.

Cafodd ei berchennog hefyd ei hanafu yn y digwyddiad.

Yn ôl llefarydd ar ran Heddlu Gwent, cafodd y dynion - 30 a 31 oed - eu harestio o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus.

Fe wnaeth y cŵn ymosod wrth i'r ddynes fynd â dau ddaeargi Swydd Efrog am dro ddydd Sadwrn.

Fe geisiodd y ddynes rwystro'r cŵn rhag ymosod a chafodd ei brathu ar ei braich.

Aed â hi i'r ysbyty wedi'r digwyddiad.

Mae'r dynion wedi eu harestio o dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991, sy'n cynnwys cymal yn ymwneud â magu cŵn ar gyfer ymladd.