Glain yn ennill ysgoloriaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Glain Dafydd

Glain Dafydd sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2011.

Llwyddodd i guro saith cystadleuydd arall ar gyfer y wobr gyntaf o £4,000.

Roedd y rownd olaf o Stiwdio'r Ddraig, Pencoed, yn fyw ar S4C nos Sul.

Fe swynodd Glain, 19 oed o Fangor, y chwe beirniad gyda'i dehongliad o Au Matin gan Touriner, La Source gan Albert Zabel ac Impromptu gan Reinhold Gilère.

"Mae wedi bod yn fraint cael cymryd rhan mewn cystadleuaeth sy'n cael ei chydnabod fel un o ysgoloriaethau mwyaf blaenllaw Cymru, " meddai enillydd Unawd Offerynnol 19-25 Eisteddfod yr Urdd 2011.

'Safonau'

Fel rhan o weithgareddau'r ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y telynor Ieuan Jones.

"Mae bod yn rhan o hyn yn adlewyrchu'r safonau cerddorol yr wyf fi'n anelu atyn nhw fel telynores ac mae'n bwysig am ddau reswm, y naill yn ymarferol, sef y gefnogaeth ariannol, a'r llall yn fodd o godi proffil fel perfformwraig ac mae hynny'n amhrisiadwy.

"Hoffwn gydnabod cyfraniad yr Urdd i mi fel perfformiwr dros nifer o flynyddoedd ... y penllanw yw'r gystadleuaeth arbennig hon."

Mae Glain yn astudio ym Mhrifysgol Normale de Musique de Paris o dan hyfforddiant Isabelle Perrin.

Eisoes mae wedi ennill Tlws y Telynor, Ysgoloriaeth Simms yr Urdd a'r Rhuban Glas Offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau'r Cymoedd 2010.

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, roedd cystadleuaeth yr ysgoloriaeth wedi creu "cynnwrf a chyffro heb eu hail ac roedd y cyngerdd yn uchafbwynt gwych i'r holl weithgareddau."

Y saith cystadleuydd arall oedd: Ellen Angharad Williams, Y Bontfaen, enillydd yr Unawd Alaw Werin 19 - 25; Elen Angharad Morgan, Llandysul, enillydd y Cyflwyniad Dramatig 19 - 25; Rhian Mair Davies, Pencader, enillydd y Llefaru Unigol 19 - 25, Huw Ynyr Evans, Rhydymain, enillydd Unawd Cerdd Dant 19 - 25; Anna Pardanjac, Bae Colwyn, enillydd Dawns Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25; Steffan Jones, Caerdydd, enillydd Unawd 19 - 25; Sian Crisp, Caernarfon, enillydd Unawd o Sioe Gerdd 19-25.

Straeon perthnasol