Maint canolfan goedwig yn dyblu

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Coed y BreninFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ganolfan a agorwyd yn 2006 yn cael trafferth ymdopi â nifer yr ymwelwyr

Bydd canolfan ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Nghoed y Brenin rhwng Dolgellau a Phorthmadog yn dyblu mewn maint wrth i fwy o ymwelwyr fynd i'r safle.

Bydd y gwaith ar estyniad dau lawr anferth, fydd yn cynnwys siop feiciau newydd gyda chyfleuster llogi beiciau, ystafell gynadledda a chyfarfod a chaffi estynedig, yn cychwyn y flwyddyn nesa'.

Bydd pont yn cysylltu'r adeilad 400m² newydd i'r ganolfan 500m² bresennol, sy'n cael trafferth ymdopi â'r nifer cynyddol o ymwelwyr ers iddi agor yn 2006.

Coed y Brenin oedd y ganolfan feicio mynydd bwrpasol gynta' i gael ei hadeiladu yn y DU, a daeth 145,000 o ymwelwyr yno'r llynedd, gan roi hwb i economi'r ardal.

Economi leol

Mae rheolwyr yn rhagweld y gallai'r nifer gynyddu eto eleni "wedi'r haf gorau erioed, gydag atyniadau eraill fel Go Ape! - cwrs rhaffau uchel - cyfeiriannu, llwybrau rhedeg a cherdded, yn ogystal â geocelcio a llwybrau llafar, yn ehangu apêl y safle".

Dywedodd rheolwr hamdden Comisiwn Coedwigaeth Cymru, John Taylor: "Mae Coed y Brenin yn dod yn fwy pwysig i'r economi leol wrth i bob blwyddyn fynd heibio ac wrth i'w enw da dyfu.

"Rydym wrth ein bodd yn cael cymeradwyaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer y datblygiad hwn sy'n golygu y bydd y ganolfan yn parhau i allu cefnogi a rhoi hyder i letygarwch lleol a busnes gweithgaredd awyr agored yn yr ardal."

Croesawyd y cynllun gan Debra Harris o Darganfod Dolgellau, sy'n cynrychioli buddiannau busnes yr ardal, ddywedodd y byddai'n "cryfhau safle Coed y Brenin hyd yn oed yn fwy fel un o brif barciau coedwig y DU a pharhau i ddenu pobl i'r ardal gydol y flwyddyn".

£1.4 miliwn

"Mae'r ganolfan wedi dylanwadu'n fawr ar nifer yr ymwelwyr i'r ardal ers iddi agor bum mlynedd yn ôl.

"Ac mae'r cyfuniad o lwybrau beicio mynydd rhagorol, gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan a chyfleusterau rhagorol ar gyfer y rhai hynny sy'n caru byd natur, neu'r rhai sy'n gaeth i lif adrenalin, yn golygu bod ganddi rywbeth i'w gynnig i bawb."

Mae'r estyniad yn rhan o brosiect gwerth £1.4 miliwn Canolfan Ragoriaeth Eryri, dan arweiniad Cyngor Gwynedd, sy'n cynnwys y llwybr beicio mynydd MinorTaur ar gyfer pob gallu a pharc sgiliau newydd.

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Cydgyfeirio Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr UE, Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru, gydag arian ychwanegol gan Gyngor Gwynedd, yr Awdurdod Digomisiynu Niwclear, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Y nod yw agor yr estyniad - fydd yn cael ei adeiladu o bren Cymru o goedwigoedd Llywodraeth Cymru - erbyn Nadolig 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol