Glowyr: Agor a gohirio cwest

  • Cyhoeddwyd
Y pedwar a fu farw oedd Charles Breslin, Phillip Hill (top) a Garry Jenkins a David Powell (gwaelod o'r chwith i'r dde)Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y pedwar a fu farw oedd Charles Breslin, Phillip Hill (top) a Garry Jenkins a David Powell (gwaelod o'r chwith i'r dde)

Mae cwest i farwolaethau pedwar o lowyr, oedd yn gaeth ym mhwll glo'r Gleision yng Nghwm Tawe, wedi ei agor a'i ohirio.

Bu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell yn y pwll ar Fedi 15.

Roedd y cwest yn Abertawe.

Cadarnhaodd Swyddog y Crwner, Sarah McAvoy, ganfyddiadau cychwynnol archwiliadau post mortem, bod y dynion wedi marw o ganlyniad i ddŵr yn llifo i mewn i'r pwll yng Nghilybebyll ger Pontardawe ac wedi iddyn nhw ddod i gysylltiad â gwastraff dŵr.

Fe gyhoeddodd y crwner, Phillip Rogers, dystysgrifau marwolaethau dros dro.

"Dwi'n siwr ein bod ni i gyd yn ymwybodol o'r amgylchiadau trist a'r effeithiau ar y teuluoedd a'r gymuned ehangach," meddai.

Yn y cyfamser mae manylion angladdau tri o'r glowyr wedi cael eu cyhoeddi.

Fe fydd yr angladdau ddydd Mercher, ddydd Gwener a dydd Sadwrn ar gyfer Mr Breslin, Mr Hill a Mr Jenkins.

Does 'na ddim manylion eto am angladd Mr Powell.

Gwastraff dŵr

Fe gafodd archwiliad post mortem ei gynnal ar y pedwar yr wythnos ddiwethaf.

Llwyddodd tri o ddynion eraill i ddianc o'r pwll.

Am 9.15am ddydd Iau, Medi 15,fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r pwll.

Roedd 'na ymgyrch achub enfawr cyn i gyrff y pedwar gael eu canfod y diwrnod canlynol.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn parhau i gydweithio gyda'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wrth ymchwilio i'r digwyddiad.

Ychwanegodd y gallai'r ymholiadau barhau am hyd at dri mis.

Mae cronfa wedi ei lansio i gefnogi teuluoedd y pedwar glöwr a fu farw ac mae eisoes wedi cyrraedd dros £200,000.

Roedd staff Y Post Brenhinol mewn 124 o swyddfeydd yng Nghymru yn cynnal munud o dawelwch am 8am ddydd Mawrth.

Fe fydd 'na gasgliad ym mhob cangen tuag at y gronfa apêl.