Cytuno cynlluniau i ad-drefnu addysg yn Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Plant ar fuarth ysgolFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynwyd ym mis Tachwedd 2009 fod angen edrych ar addysg gynradd yn ardal Edeyrnion

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cytuno'n unfrydol ar gynlluniau i ad-drefnu addysg gynradd mewn rhan o'r sir.

Byddan nhw'n cyhoeddi hysbysiad statudol ynglŷn â'r cynlluniau ar gyfer ysgolion yn ardal Edeyrnion.

Cytunodd y cabinet hefyd y dylai'r arian a gynhyrchir o adolygu trefn addysg gynradd yn ardal Edeyrnion gael ei ddefnyddio i fenthyca'r cyllid angenrheidiol i gwblhau'r estyniad a'r gwaith adnewyddu yn yr ysgol newydd.

Mae dau gynllun yn cael eu hystyried:

CYNLLUN 1

O dan y cynllun cynta', byddai ysgol ardal yn cael ei sefydlu ar gyfer Cynwyd a Llandrillo.

Byddai hynny'n golygu cau ysgolion Llandrillo a Maes Hyfryd ddiwedd mis Awst 2012.

Byddai'r ysgol ardal newydd yn agor ym mis Medi 2012, gan ddefnyddio safleoedd presennol y ddwy ysgol i ddechrau, cyn symud i un safle yng Nghynwyd petai'r arian ar gael.

CYNLLUN 2

Byddai'r ail gynllun yn golygu y byddai Ysgol Glyndyfrdwy yn cau ei drysau ar Awst 31, 2012, a disgyblion yn cael eu symud i Ysgol y Gwernant, Llangollen, petai rhieni yn ffafrio hynny.

Byddai hyn yn galluogi y byddai modd adleoli i un safle yng Nghynwyd erbyn mis Medi 2014 fan hwyraf.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, sydd â chyfrifoldeb am addysg ar gabinet y sir: "Rydym yn sylweddoli bod 'na bryderon yn y cymunedau hyn am y cynlluniau ac rydym wedi trefnu nifer o gyfarfodydd ymgynghori i drafod y rhesymeg y tu ôl i'r argymhellion.

'Penderfyniadau anodd'

"Rydym hefyd wedi ymestyn y cyfnod ymgynghori yn dilyn cais i wneud hynny gan y cymunedau hynny.

"Gydag unrhyw ad-drefnu mae 'na o hyd benderfyniadau anodd i'w gwneud ond dyw gwneud dim, yn sicr, ddim yn opsiwn gan fod 'na wir broblemau yn ymwneud â lleoedd gwag, denu prifathrawon a'r defnydd o adeiladau symudol.

"Mae'r cyngor yn ei ystyried yn flaenoriaeth i foderneiddio addysg a chael adeiladau ysgol, adnoddau ac amgylchedd dysgu sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif."

Oes oes unrhyw wrthwynebiad i'r cynlluniau, Llywodraeth Cymru fydd wedyn yn gorfod penderfynu ar y mater.

Os nad oes gwrthwynebiad, Cyngor Sir Ddinbych fydd â'r gair ola'.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol