Band eang: 78,000 o gartrefi'n elwa

  • Cyhoeddwyd
opteg ffibrauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 78,000 o gartrefi a busnesau yn elwa

Bydd 78,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru yn cael gwasanaeth band eang cyflymach erbyn gwanwyn 2011.

Yn ôl cwmni BT, bydd 18 o ardaloedd ar eu hennill, gan gynnwys Y Fenni, Abergele, Bae Colwyn, Hwlffordd, Prestatyn, Senghennydd, Dinbych y Pysgod a Phrestatyn.

Dywedodd llefarydd y byddai gwifrau copor yn golygu cyflymdra band eang o 20 megabit yr eiliad.

Mae hynny ddwywaith y cyflymdra sydd ar gael i ran fwyaf o gartrefi a busnesau'r Deyrnas Gyfun ar hyn o bryd.

Eisoes mae 47% o gartrefi Cymru yn derbyn band eang cyflymach a bydd hyn yn cyrraedd 60% erbyn gwanwyn 2012.

'Carreg filltir'

Dywedodd BT fod y cynllun yn rhan o fuddsoddiad gwerth £2.5 biliwn.

Yn ôl Ann Beynon, Cyfarwyddwr BT (Cymru): "Mae'r buddsoddiad diweddar yn garreg filltir wrth ddatblygu systemau cyfathrebu.

"Mae gan BT ymroddiad i ddatblygu prosiectau band eang ac rydym am chwarae rhan flaenllaw wrth ddatblygu technoleg gyflym i bob cymuned, gan gynnwys cymunedau gwledig."