Angladd un o lowyr Cwm Tawel yn cael ei chynnal

  • Cyhoeddwyd
Galarwyr yn angladd Charles Breslin yn Amlosgfa TreforysFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cannoedd yn yr amlosgfa ar gyfer yr angladd

Mae angladd un o'r glöwyr fu farw mewn damwain drasig yn gynharach yn y mis wedi cael ei chynnal.

Roedd mwy na 200 o bobl yn Amlosgfa Treforys am 3pm ddydd Mercher ar gyfer gwasanaeth angladdol Charles Breslin oedd yn 62 oed.

Bu farw Mr Breslin, Garry Jenkins, Philip Hill a David Powell ym Mhwll Y Gleision yng Nghilybebyll ger Pontardawe ar Fedi 15.

Yn ystod y gwasanaeth dywedodd ei ffrind, Wayne Thomas, na fyddai neb arall fel Mr Breslin.

Roedd y gynulleidfa yn eu dagrau wrth iddyn nhw glywed cân Tom Jones, Working Man.

'Ffydd'

Ymhlith y galarwyr yr oedd teuluoedd y tri glöwr arall ac aelodau o'r timau achub.

"Roedd Charles yn ŵr, tad a brawd ac yn weithiwr caled oedd â sawl diddordeb," meddai'r gweinidog, Tim Hewitt.

"Mae gennym ni ffydd fod Duw yn gofalu amdanon ni - hyd yn oed yn nyfnderoedd y ddaear."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Charles Breslin oedd yr hynaf o'r pedwar glowr fu farw

Dywedodd nith Mr Breslin, Julie Isaac, fod y gwasanaeth yn deyrnged i Charles a'i fywyd.

"Mae gafodd ei ddweud yn wir amdano fe.

"Roedd yn weithiwr caled, yn ddyn cariadus a gofalus fyddai'n gwneud unrhyw beth i unrhyw un.

"Rydyn ni fel teulu wedi derbyn hynny'n ôl oherwydd cefnogaeth wych y gymuned."

Roedd disgwyl i Mr Breslin ymddeol ddwy flynedd yn ôl a mwynhau ei ymddeoliad gyda'i wraig Mavis yn y cartref newydd yr oedd wedi ei godi uwchben Cilybebyll.

Ond penderfynodd ddal ati i weithio am ei fod "wrth ei fodd gyda'r frawdoliaeth o dan y ddaear".

Cryf a dewr

Roedd y pysgotwr brwd wedi bod yn briod am 40 mlynedd ac roedd ganddyn nhw un ferch, Cheryl Ann, 39 oed.

Fe fyddai'n treulio 10 awr y dydd yn ei gwrcwd neu'n gorwedd mewn twnel bach, oer a gwlyb yn cloddio.

"Gallai gloddio 20 tunnell o lo'r dydd," meddai ei gyfaill a'r cyn-lowr, Wayne Thomas.

"Roedd yn 62 oed ond mor gryf â cheffyl ac mor ddewr â llew. Fydd 'na neb yn debyg iddo."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Yr hers yn cyrraedd yr amlosgfa ar gyfer yr angladd

Ac roedd ei deulu wedi dweud ei fod yn "ddyn teulu gweithgar" a'i fod yn "boblogaidd a chymdeithasol, a byth yn dweud gair drwg am neb."

"Mae'r ddamwain wedi gadael y teulu heb ŵr, tad a brawd," meddai'r datganiad.

"Roedd yn agos iawn at ei frodyr John, Phillip a Terrance a'i chwaer Pat.

"Bu'n weithgar iawn yn y gymuned leol drwy gydol ei oes ac yn löwr am y rhan fwya o'i yrfa."

Roedd wedi dilyn ei dad i'r pwll glo ac wedi gweithio yn y mwyafrif o byllau bach yr ardal.

Roedd yn Is-Gadeirydd Y Lleng Brydeinig yn Ystalyfera, yn aelod o'r Fyddin Diriogaethol ac yn mwynhau pysgota a chwarae bowls.