Cyrff anifeiliaid: Dirwy

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn o Gastellnewydd Emlyn, oedd yn gyfrifol am gasglu cyrff anifeiliaid, wedi cael ei ddirwyo £6,000 gan ynadon Aberystwyth.

Plediodd Robert Gordon Thomas o Gwm Du, Cwm Cou, yn euog i gyhuddiadau o gadw gweddillion 18 o wartheg ar ei dir.

Yn ogystal â'r ddirwy bydd yn rhaid i Thomas dalu costau o £3,000.

Fe blediodd yn euog hefyd i gyhuddiad o rwystro swyddog iechyd yn ei waith.

Clywodd y llys iddo yrru cerbyd o'r safle er mwyn cael gwared â gweddillion anifeiliaid.

Roedd gan Thomas drwydded i gasglu a chael gwared â gweddillion anifeiliaid.

Roedd y drwydded yn caniatáu iddo gasglu anifeiliaid marw ac yna eu trosglwyddo i safle oedd wedi ei drwyddedu i dderbyn gweddillion.