Carchar am ddwyn £28,000 gan bensiynwr bregus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Yr Wyddgrug

Cafodd dyn ei garcharu am ddwy flynedd am ddwyn £28,000 gan bensiynwr oedd i fod o dan ei ofal.

Roedd Jonathan Poole yn gweithio fel gofalwr yng nghartref gofal Fron Yw yn Llandyrnog, Sir Ddinbych, ac yn gofalu am ddyn 85 oed.

Fe berswadiodd y dyn nad oedd ei gynilion yn ddiogel mewn banc ac y byddai'n well iddo gadw'r arian ei hun.

Plediodd Poole yn euog i ddwyn £28,000 a disgrifiwyd y drosedd gan y Barnwr Niclas Parry fel un "atgas".

Ymweliad

Roedd yn rhan o gytundeb gwaith Poole nad oedd i fod i ymyrryd ym materion ariannol trigolion y cartref, ond roedd Poole wedi perswadio'r dyn i dynnu £25,632 o'i gyfrif Swyddfa Post a £2,320 o'i gyfrif ym Manc y Nat West.

Ym mis Ionawr eleni roedd plismon yn ymweld â'r cartref ac aeth y dyn ato i ddweud ei fod wedi rhoi ei gerdyn banc ynghyd a'i gyfrifon banc a Swyddfa'r post i'r diffynnydd.

Dywedodd y Barnwr Parry: "Fe gafodd y dyn ei arwain gennych chi, ond fe wnaethoch chi fradychu'r ymddiriedaeth yna mewn modd cywilyddus.

"Roeddech yn gwybod ei fod yn fregus ac yn hygoelus. Fe wnaethoch ei berswadio i roi ei gynilion i gyd i chi drwy wneud iddo gredu y byddai'r arian yn fwy diogel.

"Byddai unrhyw berson call yn credu fod yr hyn wnaethoch chi yn atgas."

Ebychiad

Dywedodd Poole ei fod yn ymddiheuro a'i fod am dalu'r arian yn ôl. Clywodd y llys ei fod wedi ei gael yn euog o droseddau tebyg o'r blaen.

Pan gafodd ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar, fe dynnodd anadl ac ebychu cyn cael ei arwain i'r celloedd.

Wedi'r digwyddiad, fe symudodd Poole o Ddinbych i fyw gyda'i deulu yng Nghaint.