Pump heb wyrdroi cwrs cyfiawnder

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Philip Saunders wedi i rywun ymosod arno yn Nhreganna ym 1987

Ni fydd achos yn cael ei ddwyn yn erbyn pum tyst a gafodd eu holi ynglŷn â thyngu anudon a gwyrdroi cwrs cyfiawnder yn ystod achos llofruddiaeth ym 1988.

Cafodd Michael O'Brien a dau ddyn arall eu carcharu am 11 mlynedd wedi iddynt gael eu dyfarnu'n euog ar gam am ladd Philip Saunders oedd yn berchen siop bapurau yng Nghaerdydd.

Dywed Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) nad oedd digon o dystiolaeth i ddwyn achos yn erbyn dim un o'r tystion.

Mae ymholiadau ynglŷn â thystiolaeth ffug honedig gan yr heddlu yn dal i gael eu cynnal.

'grymus a thrylwyr'

Bu farw Mr Saunders, 52 oed, wedi i rywun ymosod arno y tu allan i'w gartref yn Nhreganna ym mis Hydref 1987.

Ym 1988 cafodd Mr O'Brien a dau ddyn arall, Darren Hall ac Ellis Sherwood, eu carcharu am oes am ladd Mr Saunders.

Cawson nhw eu rhyddhau ym 1999 wedi i'r dyfarniad cael ei ddileu gan y Llys Apêl.

Cafodd dau aelod o'r cyhoedd, sef dyn 45 oed a menyw 46 oed o Gaerdydd, eu harestio a'u cwestiynu cyn cael eu rhyddhau ar fechnïaeth ym mis Rhagfyr 2010 fel rhan o'r ymchwiliad ynglŷn â thyngu anudon a gwyrdroi cwrs cyfiawnder gan dystion.

Yn ogystal cafodd dyn 40 oed, dyn 41 oed a menyw 40 oed eu cwestiynu gan yr heddlu.

Ddydd Gwener dywedodd Heddlu De Cymru fod gwybodaeth wedi ei chyflwyno i'r CPS yn dilyn ymchwiliad "grymus a thrylwyr".

Ychwanegodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oedd y CPS wedi canfod "digon o dystiolaeth" i ddwyn achos yn erbyn unrhywun ynghylch yr honiadau.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn dal i oruchwylio ymchwiliad arall am gwynion gan Mr O'Brien ynglŷn â thystiolaeth ffug honedig gan yr heddlu yn ystod yr ymholiad i'r llofruddiaeth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol