Damwain: Tri yn dal yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Traffig ar ffordd yr M4Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod ciwiau o draffig wedi estyn am naw milltir

Mae un person mewn cyflwr sefydlog mewn ysbyty ym Mryste yn dilyn gwrthdrawiad rhwng sawl car ar draffordd yr M4 ddoe.

Cafodd tri pherson arall eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent.

Mae disgwyl i un ddynes adael oddi yno yn nes mlaen heddiw, fe gafodd y ddynes arall adael wedi iddi gael triniaeth neithiwr.

Cafodd y pedwar eu cludo i'r ysbyty yn dilyn damwain ffordd rhwng chwe cherbyd ar ffordd yr M4 yng Nghasnewydd ddydd Gwener.

anafiadau sbinol difrifol

Cafodd ffordd yr M4 ei chau i adael hofrennydd ambiwlans i lanio i drin y cleifion yn dilyn y damwain ddigwyddodd rhwng cyffordd 24 yng Ngholdra a chyffordd 25 yng Nghaerleon

Y gred yw bod ciwiau o draffig wedi estyn am naw milltir rhwng Casnewydd a Phont Hafren cyn i'r ffordd cael ei hail-agor am 5pm ddydd Gwener.

Dywedodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru fod tri o bobl wedi eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent.

Cludodd yr hofrennydd bedwerydd person oedd yn dioddef o anafiadau sbinol difrifol i Ysbyty Frenchay ym Mryste.